Kreativne dramske radionice


Teatrić nije klasična škola glume za decu, mi ne pravimo audicije, jer smatramo da sva deca treba da razvijaju dikciju, pravilan govor, koncentraciju, kreativnost, maštu i memoriju. Kroz veliki broj vežbi deca se oslobadaju treme, razvijaju komunikativnost i ljubav prema dramskoj umetnosti. Mnoge studije sprovedene u Evropi i Americi pokazuju da deca koja su učestvovala u dramskim radionicama postižu bolji uspeh u školi i ostvaruju kvalitetnije socijalne kontakte. Časovi glume se održavaju na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Namenjeni su deci od 6 do 16 godina. Na kraju svake školske godine organizujemo predstave na kojima će roditelji i prijatelji moći da vide šta smo uradili i koliko su deca napredovala.